En av scoutrörelsens grundläggande värderingar går ut på att unga ska få chansen att utvecklas genom att leda sig själva och andra. De uppmuntrar därför ungt ledarskap i sin organisation, och erbjuder grundläggande ledarskapsutbildningar till alla scouter från och med att de fyllt 13. När scouterna blir äldre, och kommer upp i 16-årsåldern, uppmuntras de från organisationens sida att tillsammans med andra i sin ålder ta över ledarrollen för en grupp yngre scouter.

Scouterna utbildar egentligen sina medlemmar kontinuerligt genom de aktiviteter som utförs i verksamheten, men organisationen driver också en folkhögskola där man kan nå ytterligare personlig utveckling, bland annat i form av ledarskapsutbildningar. Under utbildningen används samma principer som i scoutrörelsens övriga verksamhet, det vill säga att man lär genom att göra, och att man gör det i små grupper, ofta ute i naturen. Utbildningarna finns i olika steg, som blir en naturlig fortsättning från föregående steg. Den mest grundläggande utbildningen är en utbildning till ledare för en patrull. Utbildningen är 40 timmar lång, och fokuserar på frågor som hur en bra ledare ska vara. Den berör också bland annat patrulledarens roll, säkerhet och scoutmetoden. För de som är lite äldre, eller som är en ny vuxenledare i scouterna, finns en basutbildning som är 9 timmar lång där man går igenom grunderna inom scouting, som hur organisationen är uppbyggd och hur man ska agera som scoutledare. För den som vill fortsätta utvecklas efter basutbildningen och varit ledare i minst ett år finns också en scoutledarutbildning. Den kan man också gå utan tidigare ledarerfarenhet om man fyllt 18 år. Utbildningen fokuserar mycket på barns utveckling och hur de fungerar i grupp, och hur man ska arbeta med sina värderingar och metoder för att utöva ett inkluderande ledarskap. Det är en fördjupningsutbildning som är 32 timmar lång och bland annat har delkurser som Allas lika värde, Barns utveckling och Ledarrollen fördjupning.

Det är bara de som genomgått denna sista utbildning, eller som är över 18 år och är ledare, som officiellt får kallas scoutledare. Det vanligaste är att man växer upp inom organisationen och klättrar uppåt i ledarskapsrollerna på ett naturligt sätt, men om du inte varit involverad i scouterna tidigare och ändå vill engagera dig som ledare är det aldrig för sent att bidra till mångfalden och medmänskligheten som scouterna vill skapa och förmedla till ungdomar.

Scoutledare 1

 

Taggar: , , , , , , ,