Under året träffas scouter vanligtvis varje vecka för aktiviteter i den lokala scoutstugan. Men för många scouter är höjdpunkten av årets alla aktiviteter de hajker och läger man får åka på. Friluftsliv är en viktig del av scoutrörelsens filosofi, och just detta får man prova på när man åker på en hajk eller ett läger.

En hajk organiseras oftast av den lokala kåren eller till och med en enskild patrull inom kåren. Hajken består oftast av en kortare utflykt på bara en övernattning, men ibland kan de även vara så långa som två eller tre övernattningar. Många scoutkårer har en scoutstuga längre ut i naturen som kan vara målet för en hajk, men den kan också ske på en ny lägerplats som byggs upp från grunden. Namnet hajk kommer från det engelska ordet hike, vandring, men en hajk behöver inte innefatta vandring överhuvudtaget. Däremot är det vanligt att hajken har ett tema, till exempel julhajk, filmhajk eller överlevnadshajk. Aktiviteterna på hajken är då utformade efter temat. Vandring kan också vara ett sätt att ta sig till lägerplatsen, liksom cykling eller paddling.Hajker och läger 2

Ett läger är längre, oftast runt en vecka långt, och brukar vara gemensamt för flera kårer och avdelningar. Även läger kan ibland ha ett tema, till exempel ett medeltidsläger, då aktiviteterna anpassas efter det temat. Annars fylls dagarna på läger av olika scoutaktiviteter, till exempel fiske. Om man ska fiska är det dock viktigt att man använder rätt utrustning. Du hittar all utrustning du behöver för fiske på Huntyardberras.com. Självklart får man på läger också uppleva att sätta upp och bo i tält, laga mat över öppen eld eller på stormkök och bygga upp ett läger. Beroende på årstid kan man också bada, paddla kanot eller åka skidor. De äldre scouterna på lägret kan också få ge sig iväg på egen hand och övernatta en bit ifrån lägret. På kvällarna brukar lägerdagen avslutas med en lägereld som alla deltagare samlas runt för att leka och sjunga.

Ett större, internationellt scoutläger kallas för en jamboree. Den första världsjamboreen, när scoutkårer från hela världen deltar, hölls redan 1920 i London. Då samlades 8000 scouter från 36 olika länder. Den senaste världsjamboreen som hölls i Sverige var 2011 i Skåne, då över 40 000 scouter samlades.