Scouternas riksorganisation, som helt enkelt heter Scouterna, bildades 2012 efter att de fem scoutförbund som tidigare fanns i Sverige gick samman. Det största förbundet innan dess var Svenska Scoutförbundet, med ungefär 52 000 medlemmar. De andra organisationerna som idag ingår i Scouterna är den tidigare riksorganisationen, Svenska Scoutrådet, samt ytterligare två av de fem förbunden: Frälsningsarméns scoutförbund och KFUK-KFUM:s Scoutförbund. De två förbund som inte ingår i riksorganisationen, Nykterhetsrörelsens scoutförbund och Equmeniascout, valde själva att inte ingå, och är istället samverkansorganisationer, vilket innebär att de fortfarande är självständiga förbund, men att deras medlemmar har dubbelt medlemskap: både i respektive förbund och i riksorganisationen. Även EFS Scout är idag en samverkansorganisation, efter att tidigare ha varit en del av KFUK-KFUM:s förbund. Scouterna har idag drygt 70 000 medlemmar, som är fördelade på 1 100 kårer över hela Sverige.

Riksorganisationens uppgift är att fungera som ett stöd för kårernas lokala verksamheter och arbeta för hela organisationens utveckling. Ett sätt på vilket de utför sitt uppdrag är att de har konsulter anställda som är placerade lokalt hos kårerna. Riksorganisationen styrs av en styrelse som valts av medlemmarna. Styrelsen anställer i sin tur en generalsekreterare, som har det högsta verkställande ansvaret i organisationen, men som inte behöver vara medlem i den.

Scouterna vill med sin verksamhet bidra till att samhället får fler unga ledare, och menar att ungdomar som medlem i Scouterna får möjlighet att utveckla sin förmåga att både leda sig själva och andra. Scouternas värdegrund innefattar demokrati och mångfald, och de arbetar utifrån värderingarna att även unga ska kunna påverka samhället, att alla människor är lika värda och att samhället ska vara fritt från diskriminering.  De arbetar också för ungas engagemang i naturen. Friluftsliv är nära knutet till Scouternas verksamhet, och genom att låta ungdomar och barn vara nära naturen lär de sig också om hållbar utveckling och om att värna om miljön. Scouterna har också integrerat miljöaspekten av sin värdegrund i verksamheten genom att organisationen är medlem i Fairtrade, som ju också knyter an till organisationens syn på medmänsklighet.

Hos Scouterna är alla välkomna. Ett annat sätt på vilket organisationens grundläggande värdering om medmänsklighet yttrar sig är att ingen lämnas utanför, att alla får vara med, och att det finns en plats för alla. Som barn eller ungdom som är medlem i Scouterna får man bra kompisar, och lär sig hur man är en bra kompis.

Riksorganisationen scouterna 2

 

Taggar: , , , , , , , , , ,