Att vara scout är något som många barn har upplevt som något positivt i sitt liv. Alla är välkomna att bli medlemmar i Scouterna och att vara scout handlar om att vara en bra medmänniska och en schysst kompis. I föreningen arbetar man med värdegrundsfrågor som till exempel att vara ärlig och pålitlig, hjälpsam och vänlig. Dessutom ska scouten lära känna och vårda skog och mark. En scout känner ansvar för sig själv och för andra. Valspråket för scouterna är att man alltid är redo. Alla aktiviteter som genomförs utförs i små grupper där alla får vara med.

Scouter och självförtroende

barn som har varit med i scouterna mår bättre psykiskt säger många som har varit med och sett de positiva effekterna. Det sägs att morgondagens ledare är dagens scouter eftersom man får träna sin förmåga att leda andra och tro på sin egen förmåga i scouterna. Alla aktiviteter som utförs i scouternas regi, genomförs i små grupper där alla får ta del av aktiviteten på ett positivt och aktivt sätt. De får lära sig att samarbeta, leda en grupp och dessutom att visa hänsyn till de andra i gruppen. Ledarskapet i scouterna grundas på de värderingar som är viktiga i föreningen och ger bättre självförtroende för individen.

Scouter och friluftsliv

Att vara en scout betyder också att man vistas i naturen på ett säkert och hänsynsfullt sätt. En av scouternas värdegrundsfrågor är att man ska lära sig att vårda skog och mark på bästa sätt. Genom att få vistas i naturen ökar chansen att man lär sig visa hänsyn till natur, andra människor och djur och få ökad förståelse och respekt. Dessutom skapas unika möjligheter till samarbetsövningar i skogen som man inte kan få på samma sätt inomhus. Scouterna försöker också ha förebyggande hälsoverksamhet där röra på sig utomhus i naturen är en del av detta. Man får lära sig många bra metoder ute i skogen som hur man gör upp en eld eller knyter hållbara knutar och knopar.