En film om

Du lär dig många saker som kan komma till nytta hela livet när du är med i scouterna. Överlevnad i skog och mark, gruppgemenskap och sammanhållning är några av sakerna som scouterna lär ut till unga människor. Dessutom uppmuntras aktiviteter utomhus, något som barn idag tar mindre och mindre del av. Att lära sig om naturen runt omkring oss i unga år gör att vi tar med oss en ny respekt för vår naturliga värld, genom hela livet. En scout är alltid redo för situationer som kan uppkomma och kan på det sättet få ett ökat självförtroende i många av livets områden. Scouterna är en fin tradition som går hand i hand ihop med vårt miljötänk.