Ordet ”scout” kommer av det engelska ordet scouting, som också är det internationella namnet på scoutrörelsen. Scoutrörelsen grundades 1907 av den brittiska generallöjtnanten Robert Baden-Powell, då han anordnade det första scoutlägret. Han skrev också ned grundprinciperna för scouting i boken Scouting for Boys.

Scouting var också till en början bara för pojkar, men i takt med att organisationen växte kom scouting att omfatta även flickor, även om de till en början hamnade i parallella verksamheter. Redan från rörelsens grundande visade flickor intresse för den, och så tidigt som 1910 skrev Baden-Powell också Girl Guides tillsammans med sin syster Agnes Baden-Powell. På 50-talet fanns det tre grupper för olika åldrar för pojkar respektive flickor.

Scouting kan sägas vara en speciell utbildningsmetod som är tydligt inspirerad av Baden-Powells militära bakgrund, även om de militära inslagen i rörelsen har tonats ner genom åren. Scoutmetoden går ut på att ungdomar ska kunna nå sin fulla potential och utvecklas som människor. Detta uppnås bland annat genom upplevelsebaserad inlärning, så kallad learning by doing, genom att ha ledare som lyssnar och uppmärksammar individen, genom att ge ungdomarna en plikt och scoutlagar att följa, genom friluftsliv och genom struktur, som uppnås genom systemet med patruller och genom återkommande ceremonier och symboler. Scouterna i Sverige verkar också för samhällsengagemang och för hållbar utveckling, både lokalt och globalt. Till exempel samarbetar flera svenska kårer med scoutkårer i andra länder, och det anordnas utbyten och internationella läger. Scoutrörelsen är verkligen global; den har 38 miljoner medlemmar världen över, och finns i alla länder i hela världen utom Andorra, Nordkorea, Kuba, Kina, Laos och Myanmar (Burma).

En viktig del av scoutrörelsen är uniformen. Scoutskjortan är kanske det som är mest kännetecknande för en scout, och syftar till att helt ta bort alla klasskillnader som finns i samhället inom organisationen – där är alla människor lika värda. Även scoutskjortan med dess märken bär spår av den militära bakgrund som organisationens grundare hade, då den på många sätt liknar en uniform. Det är vanligt förekommande att olika föreningar och organisationer bär samma kläder för att visa vilka de representerar. Om du också är intresserad av profilkläder finns det här.

En scout kan på svenska översättas till ’spanare’ eller ’spejare’. Baden-Powell skiljde dock mellan krigsspanare och fredsspanare. För att göra tydligt att det var det senare han avsåg med scoutrörelsen valde man på svenska att behålla det engelska ordet scout – och en av landets största ungdomsorganisationer föddes.

Scout 2

 

Taggar: , , , , , , , , , ,